Šta je zapravo projekat Hrani se zdravo?

Šta je zapravo projekat Hrani se zdravo?

Projekat Hrani se zdravo je sinonim za prvi nutricionistički centar na područiju Tuzlanskog kantona koji je u cilju što kvalitetnijeg pružanja nutricionističkih usluga, dr. Almir Azabagić, sveučilišni specijalista nutricionizma. U našem centru će se pružati i razvijati nutricionističke usluge, ali i djelovati Škola zdrave prehrane sa Školom mršanja i Školom zdravog kuhanja. Radi se o jednom novom, institucionalnom pristupu u rješavanju problema prekomjerne tjelesne mase kod stanovništva, koji je prisutan u svim polnim i starosnim…

Dalje
1 5 6 7