CV dr. Almir Azabagić

dralmirAlmir Azabagić, prvi ljekar specijalista nutricionizma u Bosni i Hercegovini, rođen je 19.04.1962. godine u Tuzli gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Po završetku srednje škole 1980. godine upisuje Medicinski fakultet u Tuzli. 10.04.1987 godine diplomira, a nakon toga radi kao liječnik opće prakse u DZ Lukavac i Tuzla. Od 1993 do 1997 radi u terenskom uredu WHO najprije kao asistent za informiranje u zdravstvu, a potom kao šef ureda. Od 1997 do 1998 radi kao stručni suradnik u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona. Od 1999. je vlasnik i odgovorni liječnik u privatnoj ordinaciji porodične medicine “Salus” Tuzla 2014. godine na završava poslijediplomski specijalistički studij „Nutricionizam” na Sveučičištu J.J. Štrosmajer u Osijeku i stiče titulu sveučilišnog specijaliste nutricionizma.