Dodatne nutricionističke usluge

Dodatne nutricionističke usluge moguće su nakon izbora osnovne nutricionističke usluge:

  • Medicinsko-nutricionistički tretman pretilosti
  • Nutricionističko savjetovanje
  • Izrada jelovnika od preferiranih namirnica

Medicinsko-nutricionistički tretman pretilosti

Ova usluga se radi kao dopuna osnovnim uslugama i namijenjena je prvenstveno osobama  koje imaju značajno povećanu tjelesnu masu.

Ova usluga podrazumijeva:

  • Prikupljanje informacija o omiljenim fizičkim aktivnostima,
  • Ultrazvučni pregled abdomena na početku i na kraju programa,
  • Mjerenje procenta tjelesne masti na početku i na kraju programa,
  • Izradu individualno prilagođenog programa fizičkih aktivnosti,
  • razgovor sa ljekarom-nutricionistom i pojašnjenje jelovnika i programa fizičkih aktivnosti i vježbi uz davanje praktičnih savjeta,
  • telefonske konsultacije u periodu od 60 dana.   Nazad na vrh

Nutricionističko savjetovanje

Usluga namijenjena osobama koje imaju problem vezan za prehranu, a ne žele raditi test intolerancije na hranu. Uključuje procjenu prehrambenih navika, detaljnu nutritivnu anamnezu i analizu postojeće medicinske dokumentacije, i savjet o promjeni prehrambenih navika i eventualnim dodatnim dijagnostičkim i medicinskim procedurama. Nazad na vrh

Izrada jelovnika od preferiranih namirnica

Ova usluga namijenjena je osobama koje žele da se zdravo i adekvatno hrane namirnicama koje vole.

Usluga uključuje: (1) prikupljanje opštih informacija o osobi –intervju; (2) mjerenje visine i težine; (3) utvrđivanje indeksa tjelesne mase – BMI; (4) popunjavanje upitnika o preferiranim namirnica (5) utvrđivanje energije baznog metabolizma (BMR) i dnevnih potreba za energijom (TDEE) i (6) izradu 7-dnevnog jelovnika na osnovu svih prikupljenih podataka.    Nazad na vrh