Osnovna nutr. usluga

Osnovna nutricionistička usluga:

– Test intolerancije na 150 namirnica i supstanci i izradom 7-dnevnog jelovnika (T-150)
– Test intolerancije na 300 namirnica i supstanci i izradom 7-dnevnog jelovnika (T-300)

tabela

Osnovna nutricionistička usluga uključuje:

(1) prikupljanje opštih informacija o osobi sa povećanom tjelesnom masom –intervju;

(2) mjerenje visine i težine;

(3) utvrđivanje indeksa tjelesne mase – BMI;

(4) uzimanje uzorka krvi,

(5) izradu Testa intolerancije na 150 ili 300 namirnica;

(6) utvrđivanje energije bazalnog metabolizma (BMR) i dnevnih potreba za energijom (TDEE) i

(7) izradu 7-dnevnog jelovnika.