Usluge

intNutricionistički centar Privatne ordinacije porodične medicine SALUS Tuzla, nutricionističke usluge pruža u okviru Projekta zdrave prehrane za svoje pacijente, kao i druge osobe koje imaju potrebu za prilagođavanjem prehrane i promjenom prehrambenih navika. Ove usluge su posebno interesantne zdravstveno rizičnim skupinama u koje spadaju osobe sa prekomjernom tjelesnom masom čiji je indeks tjelesne mase – BMI (Body Mass Index) veći od 25. Nutricionističke usluge se baziraju na procesu utvrđivanja optimalnog unosa nutritijenata i kalorijskih vrijednosti namirnica neophodnih u prehrani. Na osnovu izračuna energije baznog metabolizma – BMR (Basal Metabolic Rate) i dnevnih potreba za energijom – TDEE (Total Daily Energy Expenditure), za svakog pacijenta se utvrđuje individualizirani sedmodnevni  jelovnik, sačinjen od namirnica za koje je na osnovu provedenog testa intolerancije na hranu utvrđeno da najbolje odgovaraju pacijentu.

c

Ovaj metod se pokazao kao uspješan kod 90,7% pacijenata koji su se pridržavali jelovnika utvrđenog na ovakav način*. Pri tome su se kod pacijenata sa alergijama simptomi umanjili ili potpuno nestali u 78,5% slučajeva, a kod pacijenata sa poremećajima u probavi do poboljšanja je došlo u 96,7% slučajeva. Kod pretilih pacijenata (onih čiji je BMI>30) redukcija tjelesne mase ostvarena je u 93,2% slučajeva, a prosječan gubitak tjelesne mase u periodu od 3 mjeseca iznosi 10 kg, sa stabilnim izgledom dostizanja i održavanja normalne tjelesne mase (BMI < 25).

*Rezultati dobiveni na osnovu iztraživanja provedenog na uzorku od 237 pacijenata

U ordinaciji SALUS Tuzla možete odabrati između dvije vrste nutricionističkih usluga, a to su:

Osnovna nutricionistička usluga
Dodatne nutricionističke usluge